Kontakt

Dział Obsługi Klienta:
tel. +48 22 250 27 45/46   
fax: +48 22 250 27 49
e-mail: biuro@stbglobal.pl

STB Koncept Sp. z o.o.
Cięciwa, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5
05-200 Wołomin

NIP: 125-163-50-50, REGON 362408338
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000572577
Kapitał zakładowy: 4 000 000 zł


 

Formularz kontaktowy


Zachęcamy Państwa do kontaktu z nasza firmą za pomocą formularza kontaktowego.


Dane osobowe podawane poprzez formularz kontaktowy są chronione
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r.
(Dz. U. nr 133 poz. 883)
Facebook